Planerade Parningar

2022

planeras parning mellan Ripvittrans Lycka och Tirish Mir

Håkan Antman är ägare till tiken