Lasse Tano


Uppfödare i Myrhedens sedan 1998.

Jaktprovsdomare som verkar i Sveriges fjäll, skogs och fältmarker. Dömer även i Norge och Finland,

Några celebra hundar har passerat, t.ex D-Zenta, H-Helle, K-Bella, O-Nobel. Samtliga av hög klass och några med Jakt- och

Utställningschampionat. För närvarande har jag min gedigna hanne P-Fille,  unga Skedoms Son av Myrhedens samt Herrskapets Gold of Rose.

Jag håller jaktträningskurser i kennelns regi samt i ÖNFK´s regi. Tränar och tävlar en del men jagar mest.

Erika Tano, dotter. Fick Nobel och har tränat och tävlat i såväl lokala klubbar som i SM. Nobel avslutade sina dagar hösten -22. Tränar, jagar och tävlar ibland. Har nu två settrar av Myrhedens blod, Högdebrotens Milla och Bosseböens Unni av Myrhedens.