Om oss

Lasse Tano 

Erika Tano

Håkan Antman

Vi är jägare, som älskar fågelhundsjakt med våra Engelska Settrar. Fjället, skogen och ibland fälten är där vi trivs.

När vi planerar parning med den tik vi tror på, söker vi efter en hanne som matchar i genetiken, mentaliteten och exteriöriteten. Vi försöker att anamma linjeavel på Myrhedens blodet.